Попечительский совет

 

Қамқоршылық кеңестердін құрамын бекіту туралы

ҚазақстанРеспубликасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білімтуралы» Заңының 44 бабының 9 тармағына, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі «Қамқоршылық кеңестердің жұмысын ұйымдастырудың үлгілік ережелері және Білім беру ұйымдарына оны таңдау тәртібі» № 355 бұйрығының 6 тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. « Петровка орта мектебі» КММ қамқоршылық кеңестің құрамы осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес бекітілсін.
  2. Осы бұйрықтыңорындалуынбақылау «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім бөлімі» КММ басшысыныңорынбасарыГ.С. Игибаеваға жүктелсін.

 Басшы                                                                                  Е. Оразов

 

 

 

Об утверждении состава  Попечительского  совета

В соответствиис пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», пунктом 6 приказа Министра образования и науки Республики Казахстан № 355 от 27 июля 2017 года «Типовые правила организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования» ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить состав Попечительского совета КГУ «Петровская средняя школа» согласно приложению к настоящему приказу.
  2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя КГУ «Отдела образования акимата Тайыншинского района  Северо-Казахстанской области» Игибаеву Г.С.

Руководитель                                                            Е. Оразов

 

 

Заседание Попечительского совета в КГУ «Петровская средняя школа». Утверждение списка на горячее питание.